Nova pàgina web!

diumenge, 6 de desembre de 2009

Hola!


Us informem que s'ha traslladat, millorat i augmentat l'informació a una nova direcció, la qual et convido a visitar:

Fets, no paraules

dimarts, 13 d’octubre de 2009

Article en resposta a la titllació d’”absurda” per part de Transports Pujol a la idea d’implantar un tren-tramvia entre Palafolls, Blanes i Lloret de Mar

La setmana passada apareixia a les pàgines d’aquest diari un article on, a banda de recollir la idea de l’empresa d’autobusos d’unir Calella i Tossa amb un autobús, es resumien les impressions que havia causat la possibilitat de crear un tramvia a la zona. Deia que trobava “absurd” decantar-se per aquesta opció quan el PTOP ja s’ha decidit per la creació d’un carril bus a la carretera d’Accés a la Costa Brava (Gi-682) i que no té en compte la creació d’un tramvia.

Efectivament. És més, la Generalitat va fer un estudi on va rebutjar fa un parell d’anys la possibilitat de crear un tramvia en aquesta carretera, perquè no era viable, ja que implantar un tramvia per a entre 800.000 i 1.000.000 d’usuaris/any no era rendible, i feia més aconsellable la creació d’un carril bus. La cosa rau en què el tren-tramvia que ara es proposa té fins i formes diferents. M’explico.

Aquest carril bus va plantejar-se com la forma més econòmica de comunicar Lloret amb el tren (línea eminentment interurbana), per això discorre per l’exterior del centre de Blanes, cobrint així la L6 de transports Pujol. En canvi, el tramvia que proposo es planteja com el sistema per vertebrar un territori amb prop de 100.000 habitants, enllaçant les 3 poblacions per un corredor que la Generalitat no havia estudiat ni s’havia plantejat: pel centre de Blanes, creant un traçat diferent. Passar pel centre de Blanes suposaria absorbir els usuaris de les línies L1, L4 i L6, que cobreixen aquesta mateixa ruta, la qual cosa significaria que, per exemple, si el 2012 es posés en funcionament aquest tramvia, transportaria 3.200.000 usuaris, és a dir, que multiplicaria de llarg per 3 els usuaris del traçat estudiat per la Generalitat.

Continuant, el tramvia proposat és, en concret, un tren-tramvia (com els que la Generalitat sí ha estudiat i construirà al Camp de Tarragona per unir poblacions com Salou, Cambrils, etc...) que tot i ser aparentment igual que el de Barcelona, té diferències tècniques (més potència). Entre d’altres, aquest model permet fer servei de tren en els trams interurbans, i de tramvia per l’interior del casc urbà, el que el fa ser molt ràpid entre zones urbanes, i ser molt flexible per l’interior d’aquestes.

En l’aspecte econòmic, requereix d’una inversió important, 76 milions d’euros, enfornt als 35 o 37 milions del carril bus. Aleshores, perquè segueix sent més viable un tramvia que un carril bus?

El tramvia costaria el doble que el carril bus, com ja hem comentat, però portaria el triple d’usuaris, amb el qual s’amortitzaria l’inversió molt abans. A més, el manteniment del carril bus anirà a càrrec dels ajuntaments o Generalitat, mentre la infraestructura i manteniment del material mòbil aniria a càrrec de l’empresa concessionària del tramvia.

Quant a l’impacta de la nova infraestructura, el tramvia també millora la situació del carril bus, i és que mentre dos carrils bus ocupen 10 metres (permanents en tot el recorregut), una via tramviària n’ocupa 3,5m. El traçat pel centre de Blanes serviria per cobrir una zona on circulen (per exemple per plaça Catalunya, al centre de Blanes, i segons dades d’un informe de la mateixa empresa Transports Pujol, elaborat el 2007) 402 autobusos de línia urbana per dia, mentre que per la carretera de d’Accés a la Costa Brava, per on es proposa el carril bus, circulen 68 expedicions diàries. És a dir, que per motius d’espai, seria impossible situar dos carrils busos pel centre de Blanes per motius d’espai, on realment caldria atenent-nos a les dades, però sí una tramvia. En poques paraules: el carril bus milloraria enormement la comunicació estació de tren - Lloret de Mar i donaria solució a un problema. El tramvia, a més de solucionar-ne aquest, donaria un tomb de 360 graus al transport urbà de la zona.

Si parlem des del punt de vista ecològic, no hi ha color. Un autobús, per qüestions físiques i coeficients de fregament pneumàtic-asfalt i rail-roda ferroviària consumeix 8 vegades més energia que un tramvia, que s’ha de multiplicar per 3, doncs 1 tramvia pot transportar l’equivalent a la capacitat de 3 autobusos, i que, a més, un autobús crema gasolina, i un tramvia consumeix electricitat, que per cert, en el nostre cas, el 50% seria generada per una central fotovoltaica instal·lada a la coberta de les cotxeres del tramvia, al costat de l’actual estació de tren.

Transports Pujol comentava en aquest article mencionat que, per exemple, hi ha un inconvenient de tenir un sistema tramviari, i és que quan s’ha de fer obres, el tramvia no es pot canviar de recorregut, i l’autobús si. Efectivament, però això passa a qualsevol sistema que vagi sobre vies (rodalies, l’Ave, el metro i també, els tramvies). Quan s’han de fer obres, per exemple al metro de Barcelona (o les típiques incidències a les rodalies RENFE), s’activa un transport alternatiu en bus per cobrir aquest tram de traçat afectat, de la mateixa manera que quan s’espatlla una autobús, ha de venir un altre per traspassar aquests usuaris a un autobús nou.

Parlant dels beneficis socials que reportaria, les balances d’usuaris d’un i altre projecte exemplifiquen el seu abast, ja que el sistema tramviari beneficiaria i reportaria una millora al triple de població que el carril bus. A més, pel seu traçat, tots els instituts quedarien connectats a menys de 5 minuts d’una parada del tramvia, així com la majoria d’escoles, tots els centres sociosanitaris (ambulatoris, hospitals, centres de dia i centres per a la gent gran), zones comercials (centre de Blanes i Lloret i polígon industrial de Blanes), administratius, i culturals (Biblioteques de Palafolls, Blanes i Lloret), infraestructures de transport (estació de tren de Blanes, estacions d’autobusos de Blanes i Lloret), etc., cosa que no es pot dir del carril bus. A més, hi ha un altre avantatge social, i és que dissabtes nit hi ha previst que circuli un tramvia cada 40 minuts de manera ininterrompuda, el qual permetria poder mouren’s entre els 3 municipis d’una manera totalment segura i estalviant-nos accidents innecessaris.

Tot i així, en el treball queda constància que el tramvia no serviria en cap cas per aniquilar l’empresa de transports lloretenca, tal i com pot semblar, ans al contrari, podria donar-se la situació del tramvia de Barcelona, en què la unió temporal d’empreses (UTE) que el gestiona està formada per ents públics i empreses privades d’autobusos, i redistribuir les línies urbanes, complementant el tramvia. A més, conductors d’autobús podrien tranquil·lament reconvertir-se en conductors dels tramvies, tal com passa amb els actuals tramvies de Vitòria i Bilbao.

Quant a la qualificació d’absurda a aquesta proposta, voldria comentar, que, al meu parer, absurd és no col·laborar, desentendre’s del què passa a la nostra vila, província o país, no intentar millorar les coses, deixar passar les oportunitats, deixar de parlar, dir, opinar, proposar, pensar o dialogar. Absurd no és, doncs, plantejar-nos sèriament aquesta possibilitat.

Víctor Catalan Casas


Article amb les declaracions de Transports Pujol: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/10/09/comarques-crearan-linia-unira-selva-maresme-tossa-calella/362160.html

Proposen desdoblar el vial de Palafolls a Lloret per fer-hi passar un tramvia

LORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO
Realitzar el projecte del tramvia permetria desdoblar la carretera d'accés a la Costa Brava (GI-682) amb dos carrils en cada sentit, incorporar el tramvia a la mitjana, evitar la construcció de la carretera segregada entre Blanes i Lloret perquè ja estaria la GI-682 desdoblada i crear una via verda que transcorreria paral·lelament i podrien utilitzar-la tant vianants com ciclistes.


L'estudiant blanenc que va desenvolupar un projecte per fer un tramvia entre Palafolls i Lloret de Mar, Víctor Catalan, va reunir-se aquest dilluns amb el director general del Transport Terrestre de la Generalitat, Manuel Villalante, el subdirector d'Infraestructures, Xavier Flores i el cap del servei de Planejament i Estudis, Santiago Ribas, per mostrar-los la viabilitat de la idea i com aquesta serviria per evitar construir la carretera segregada que enllaçarà Blanes i Lloret de Mar passant pel Vilar i Sant Pere del Bosc fins a arribar al túnel de l'avinguda de les Alegries i que projecta la Generalitat un cop estigui finalitzat l'allargament de l'autopista del Maresme (C-32) que s'unirà amb la carretera de Blanes a Tordera (GI-600).
L'alternativa de Catalan passa per evitar que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) acabi construint el carril bus que projecta entre l'estació de tren de Blanes i la terminal d'autobusos de Lloret i que serà de doble sentit de circulació en tot el tram, tindrà una amplada de 10 metres, se situarà al centre de la calçada i eliminarà la possibilitat de desdoblar la carretera d'accés a la Costa Brava (GI-682) que continuarà disposant d'un carril en cada sentit per a la resta de vehicles. Si el carril bus no es construeix resultaria factible desdoblar la GI-682, que passaria a tenir dos carrils en cada sentit, i podria incorporar el tramvia a la mitjana de la carretera, el qual ocuparia un espai considerablement menor que l'opció de la Generalitat. Si s'accepta aquesta alternativa no s'hauran d'obrir nous vials en zones d'alt valor natural com són el Vilar a Blanes i Sant Pere del Bosc a Lloret per fer la carretera segregada; s'evitarà el col·lapse de la GI-682 en estar desdoblada en ambdós sentits; la Generalitat no haurà de pagar les expropiacions de terrenys per desenvolupar el carril bus; i es podrà crear una via verda per l'antic camí de Blanes a Lloret que transcorrerà de forma paral·lela a la GI-682.

Els contres del carril bus
El carril bus que estudia construir la Generalitat no deixa de ser una solució més econòmica que fer arribar el tren de Rodalies fins a Lloret. No obstant això, presenta considerables desaventatges respecte al tramvia. En primer lloc, perquè només donarà cobertura a un milió de persones mentre que el tramvia beneficiarà 2.800.000 usuaris. En segon lloc, perquè representa una despesa considerable en expropiacions de terreny i, en canvi, el tramvia transcorrerà sempre per sòl municipal. A més, el carril bus no evitarà la construcció de la carretera segregada i tampoc cobrirà els desplaçaments per l'interior de Blanes i Lloret com sí que ho farà el tramvia. Tampoc permetrà desdoblar la GI-682 de la manera que ho preveu el projecte constructiu del tramvia.
Tan sols aquest últim fet provocarà que, per exemple, un ciutadà que estigui al centre de Blanes i vulgui desplaçar-se amb cotxe fins a Lloret hagi d'anar fins als afores de la Ciutat Esportiva, agafar la carretera segregada que passarà pel Vilar i Sant Pere del Bosc fins a l'avinguda de les Alegries, a Lloret, realitzant un trajecte temporal i quilomètricament superior al que hauria de fer si passés directament per la carretera d'accés a la Costa Brava o, simplement, deixés el cotxe per agafar el tramvia.

Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/10/08/gi-682-imatge-virtual-lalternativa-proposada/361944.html


ERC de Blanes demana al Govern un tramvia entre Palafolls i Lloret

ERC de Blanes demana al Govern un tramvia entre Palafolls i Lloret
Els republicans critiquen que la Generalitat hagi prioritzat la prolongació de l'autopista del MaresmeBLANES | MARTÍ SANTIAGO
El grup municipal d'ERC de Blanes vol que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP) incorpori dins el pla d'infraestructures de transports de Catalunya la creació del tramvia entre Palafolls i Lloret de Mar. La regidora independentista, Conxita Boldú, juntament amb el seu predecessor, l'exregidor Joan Puig, van criticar que la Generalitat hagi prioritzat la prolongació de l'autopista del Maresme (C-32) fins a Blanes "sense saber quan es podrà desdoblar la N-II en la seva totalitat".
Al seu entendre, el PTOP hauria de tenir en compte el projecte que va elaborar l'estudiant de batxillerat Víctor Català, en el qual va demostrar la viabilitat d'un tramvia que enllacés Palafolls i Lloret de Mar, i que seria més barat que construir els 4,4 quilòmetres de la prolongació de l'autopista. Prolongació que comportarà, entre altres coses, apujar el peatge de Santa Sussanna, la partició del carril bici que uneix Blanes i Tordera, "un caos circulatori a la girola que s'ubicarà a la GI-600, sota el viaducte, perquè no està garantida la continuïtat de la carretera" i un "impacte visual molt fort quan la carretera entri al Vilar".
Els independentistes apunten que en el Pla General que s'està elaborant hi ha una reserva de terrenys que podrien usar-se per desdoblar la carretera d'accés a la Costa Brava i incorporar-hi el tramvia.
Tant Boldú com Puig recorden que Blanes i Lloret són els pobles que estan experimentant el creixement demogràfic més elevat de les comarques gironines i troben inadmissible que el PTOP no tingui en compte aquest fet en el pla d'infraestructures. Encara més quan "està demostrada la viabilitat del tramvia entre Palafolls i Lloret", que costaria gairebé 71 milions d'euros, beneficiaria 2.800.000 usuaris anuals i s'amortitzaria en 40 anys amb un benefici de retorn del 14% per a l'empresa adjudicatària.
D'acord amb això, ERC presentarà una moció durant el proper ple municipal reclamant al PTOP la incorporació d'aquest tramvia dins el pla d'infraestructures "perquè és rendible".

Diari de Girona: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2009/10/06/erc-blanes-demana-al-govern-tramvia-palafolls-lloret/361546.html

Incorporades les suggerències i millores

S'inclouen en una nova revisió del treball millores com l'alternativa pel carrer Méndez Núñez, o la concreció de la via verda proposada amb el treball per dotar d'un carril bici-vianants (similar al Blanes-Tordera) entre Blanes i Lloret, per l'antic camí cap de Blanes a Lloret.

Presentació del projecte El Tramtordera

dimecres, 2 de setembre de 2009

Aqui us deixo el PDF amb el powerpoint que es va mostrar durant la presentació el dia 9 de juliol.

Acte de presentació del treball

dimecres, 17 de juny de 2009

CANVI DE DATA!!!
El dia 9 de juliol a les 20:00 h al centre IES Serrallarga de Blanes tindrà lloc la presentació de "El Tramtordera. Un tramvia per a la Selva Marítima", en la qual es presentarà i explicarà la proposta d'implantació d'un sistema tramviaire entre les poblacions de Palafolls, Blanes i Lloret de Mar.

És una presentació oberta a tothom qui vulgui venir i estigui interessat, en la qual es podran esclarir dubtes o qualsevol altre afer.

Mapa de la sitació de l'IES Serrallarga:

Ver mapa más grande

Etiquetes de comentaris:

El Tramtordera. Un tramvia per a la Selva Marítima

diumenge, 14 de juny de 2009

Penjo el Treball de Recerca premiat a la Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de Catalunya, dividit en 3 parts:
Part 1 (de la pàgina 1 a la 99)


Part 2 (de la pàgina 100 a la 199)


Part 3 (de la pàgina 200 a la 220)Plànols:

Presentació del Tramtordera

Per veure bé la presentació, poseu-vos sobre aquesta finestreta i cliqueu a "View in full screen".

Etiquetes de comentaris:

Entrevista a La Costa

dilluns, 18 de maig de 2009

Publico aquesta entrevista perquè en ella s'hi resumeix en bona part el treball i s'en fot fer una bona ideia de per on va la cosa.

"Entrevista publicada a la revista La Costa, per Cristina Tarifa Dotras
"  • Com sorgeix la idea d’un tramvia per la Selva Marítima?
La idea sorgeix a partir de les diferents propostes de la Generalitat de Catalunya per solucionar els problemes de mobilitat que hi ha a la zona. El govern català proposava, entre d'altres, el perllongament del tren desde l'estació de Blanes fins a Lloret de Mar, cosa que costaria uns 160M€, un carril bus o fins i tot un tramvia o metro lleuger. Pero totes, a excepció del carril bus, varen ser desestimades perquè preveïen un traçat paral·lel a la GI 682 (la carretera d'accés a la Costa Brava), i no resultaven viables, ja que cap d'elles cobreix el centre de Blanes i el nus de comunicacions "centre de Blanes - centre de Lloret" i, per tant, no tindrien prous passatgers.
Va ser aleshores quan vaig pensar en la idea d'un tren-tramvia, que faria servei de tren als trams interurbans i de tramvia al pas pel centre de les poblacions, el qual amb un traçat diferent podria ser viable, i és aquí on vaig començar a fer aquest Treball de Recerca.

  • Com vas dur a terme l’anàlisi de la viabilitat del projecte?
Per començar vaig estudiar els sistemes tramviaris d'altres ciutats espanyoles, com són el tramvia de Tenerife, Vélez -Malaga, Múrcia, Barcelona... i vaig definir les característiques que haurien d'assegurar la viabilitat tècnica del projecte. Quant a la part econòmica, per assegurar la viabilitat i poder fer càlculs reals, vaig partir del recorregut que actualment fan 3 línies d'autobus entre Blanes i Lloret, com són la 1.Blanes-Lloret de Mar, la 4.Blanes-Estació de tren i la 6. Lloret de Mar-Estació de Tren, les quals juntes tenen actualement 2.800.000 usuaris.

  • Quina seria la ruta del TramTordera?
Partiria del centre de Palafolls (al costat del Palauet) i aniria fins a l'estació de tren de Blanes creuant el riu Tordera amb un nou pont (pressupostat en uns 1.700.000€. De l'estació fins a la següent parada al polígon industrial, a partir d'aquí seguria per l'av. Europa de Blanes fins a la següent parada a Can Borell, on es troba un túnel (xifrat en 5.180.760 €) que permetria travessar el turó del Racó Blau. Un cop passat el túnel pararia a l'estació d'autobusos de Blanes, donant servei a La Plantera i la zona turística. Posteriorment seguiria cap a la parada "Biblioteca Comarcal-Illa de Blanes", on s'ubicaria la següent parada, i continuaria pel Passeig de S'Abanell fins a pl. Catalunya, c. Xavier Brunet, i c. Muralla, tindria la parada "Blanes centre" en la confluència amb el Passeig de Dintre. Resseguiria tot el carrer Muralla, puja a la Rambla Joaquim Ruyra fins a la següent parada, "Mercat Municipal", i d'aquí cap al nou sector en fase d'urbanització a Blanes, amb una parada al centre d'aquesta zona, i fins a la parada "Valldoligt". D'aquí cap a la d'"Hospital Comarcal" i tot seguit aniria fins a la seguent parada a Santa Clotilde, una altre a Fanals, i fins a la d'"Estació d'autobusos-Lloret centre". Per acabar, puja per l'avinguda del Rieral fins arribar a l'última parada, "Lloret Arena", que cobriria tota la zona esportiva de Lloret.

  • Quins motius et van guiar a l’hora d’escollir el trajecte?
Sobretot varen ser els de cobrir els desplaçaments més habituals i cobrir les necessitats reals del territori. Per exemple, fins ara mai s'havia comptat amb Palafolls, i vaig creure necessari allargar el tramvia per comunicar Blanes i Lloret amb Palafolls i apropar aquest municipi a la platges i zones comercials i d'oci de les poblacions veïnes. Amb aquest tramvia, a més, tots els instituts de Blanes tenen una parada del tramvia a menys de 5 minuts, i es cobreixen equipaments com biblioteques, hospitals, ambulatoris, zones esportives, i els centres administratius i comercials de Blanes i Lloret. D'aquesta manera la gent pot deixar el cotxe a casa i anar a comprar, a fer esport, estudiar, treballar i, fins i tot, anar a la platja en tramvia.  • Ets usuari de transport públic? Com en valores el funcionament entre les poblacions properes?
No utilitzo el transport públic habitualment, però en tinc companys que van i tornen fins a 4 vegades al dia per anar a estudiar a Lloret, i es queixen del temps que triguen (del centre de Blanes al centre de Lloret uns 35-40 minuts a l'hivern, i gairebé 1 hora a l'estiu), i que l'autobús va excessivament ple. Crec que tenim bones rutes però per l'intens col·lapse de les vies per les que circula, el fet de posar més autobusos, per exemple, en comptes de reduir-lo, encara faria més gran el problema.
Per aixó proposo un sistema tramviari en via única (una sola via) que utilitzaria fins a 5 tramvies (4 en ús i 1 en reserva) , amb freqüències cada 10 minuts en hora punta, i que trigaria 20 minuts en cobrir un trajecte d'anada, conectant el centre de Blanes i Lloret en 10 minuts.

  • Quina seria la inversió necessària per tal de tirar endavant amb la iniciativa?
Costaria 71 milions d'euros, i aquest cost inclouria l'infraestructura (56 M€), i l'adquisició dels 5 tramvies (15M€). Aquesta inversió aniria, igual que en el tramvia de Barcelona, a càrrec d'una empresa que rebria la concessió de l'explotació del tramvia durant 40 anys i en la qual els ajuntaments haurien de cedir els terrents necessaris a l'empresa concessionària.

  • T’has plantejat la possibilitat de veure el teu projecte fet realitat en uns anys?
Si el fessin jo em comformaria amb quedar-me l'1% del pressupost... jejeje. A veure, estic convenssut de que alguna cosa faran, perqué és necessari que es faci alguna cosa, ja sigui o bé portant el tren desde Blanes a Lloret o bé amb telecabines o, fins i tot, amb telearrastre si volen. Jo he fet el meu treball i he posat sobre la taula una solució que soposarien 90 M€ menys que fer el tren, i que donaria un servei totalment net i sostenible, i que facilitaria i molt la vida del dia a dia dels que vivim en aquesta zona.

Etiquetes de comentaris:
Creative Commons License
El Tramtordera. Un tramvia per a la Selva Marítima by Victor Catalan Casas is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España License.
Based on a work at eltramtordera.blogspot.com.
Permissions beyond the scope of this license may be available at victorcata[arroba]gmail.com.